Ιταλοί κατασκευαστές εργαστηριακού εξοπλισμού και ιατρικής τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται εδώ και 42 χρόνια.